8. Skautský oddíl Mnichovice


Vedení oddílu:

Mgr. Olga Machková - Oliva

Proč chci vést skautský oddíl?

Myšlenku být skautským vedoucím mi nadhodil počátkem tohoto léta Listomil. Uzrála ve mne rychle, protože jsem dlouho cítila, že chci znovu pracovat s dětmi, zažívat další dobrodružství v přírodě a k tomu všemu předat hodnoty, podle kterých se sama snažím žít už od dob svého „křesťanského“ modrého života. A které to jsou? Chci sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce, potažmo dětem tím, že se jim budu naplno věnovat a povedu je ke křesťanským mravním hodnotám.

 

Běží na systému NetBSD.