8. Skautský oddíl Mnichovice


Vedení oddílu:

Jana Kulíková - Amazonka

Proč chci vést skautský oddíl?

I když jsem nebyla od dětství členem skautského hnutí jako ostatní vůdci, trávila jsem každou volnou chvíli v přírodě a učila se dovednostem a hodnotám těm skautským velmi podobným. Na začátku léta jsem přijala nabídku zúčastnit se s Mnichovickým oddílem letního tábora a už v jeho průběhu jsem si uvědomila, že bych si i já přála se svými i ostatními dětmi zažít mnoho podobných chvil a předávat tyto dovednosti a hodnoty dál, a proto, když mi Listomil nabídl se na vedení oddílu podílet, s radostí jsem přijala.

 

Běží na systému NetBSD.