8. Skautský oddíl Mnichovice


Vedení oddílu:

Mgr. Helena Medřická - Méďa

Proč chci vést skautský oddíl?

Díky skautu jsem prožila krásné dětství a velmi ráda na tyto doby vzpomínám. Zpětně toto období považuji asi za nejlepší ve svém životě. Proto, když můj syn dorostl do vlčecího věku, rozhodla jsem se do skautské organizace vrátit a nabídla jsem své síly čerstvě vzniklému oddílu v Mnichovicích.

 

Běží na systému NetBSD.