8. Skautský oddíl Mnichovice


Vedení oddílu:

Ing. Daniela Balogová

Proč chci vést skautský oddíl?

Ve skautském oddíle jsem prožila mnoho pěkných chvil, našla přátele a získané znalosti a dovednosti nejednou využila v praktickém životě. Chtěla bych tuto možnost dopřát nejenom svým dětem. A protože mi skautský oddíl v Mnichovicích chyběl, rozhodla jsem se myšlenku založení oddílu podpořit a na jeho vedení se také podílet.

 

Běží na systému NetBSD.