8. Skautský oddíl Mnichovice


Vedení oddílu:

Mgr. Jaroslav Petřík, Ph.D. - Australan

Proč chci vést skautský oddíl?

Do Mnichovic jsme se s rodinou přistěhovali v únoru 2016, hlavně kvůli práci v Praze. Mám malé děti, kterým bych rád dopřál možnost vyrůstat ve skautském oddíle, a jelikož v Mnichovicích skauti v době mého stěhování nebyli, tak tak jsem trochu počítal s tím, že tu skauting obnovím. Mám zkušenosti především s vedením vlčat a už téměř 15 let jsem instruktorem vzdělávacích kurzů pro nastávající skautské vůdce.

 

Běží na systému NetBSD.