8. Skautský oddíl Mnichovice


Vedení oddílu:

Mgr. Petr Topiarz - Listomil

Proč chci vést skautský oddíl?

Když jsem ve svých 24 letech začal učit na gymnáziu a pracoval jsem s kolektivem dětí a teenagerů v práci i ve volném čase, zjistil jsem, že, čeho je moc, toho je příliš a vedení oddílu jsem předal mladším. Ale skauting Vám hned tak z krve nevyprchá, v roce 2014 jsem změnil práci, a protože trávím nyní většinu práce u počítače, začal jsem zase vnímat, že mám chuť do práce s dětmi. Kromě toho mám vlastní děti, které neměly v Mnichovicích kam chodit, takže volba byla poměrně jednoduchá.


Mgr. Jaroslav Petřík, Ph.D. - Australan

Proč chci vést skautský oddíl?

Do Mnichovic jsme se s rodinou přistěhovali v únoru 2016, hlavně kvůli práci v Praze. Mám malé děti, kterým bych rád dopřál možnost vyrůstat ve skautském oddíle, a jelikož v Mnichovicích skauti v době mého stěhování nebyli, tak tak jsem trochu počítal s tím, že tu skauting obnovím. Mám zkušenosti především s vedením vlčat a už téměř 15 let jsem instruktorem vzdělávacích kurzů pro nastávající skautské vůdce.


Ing. Daniela Balogová

Proč chci vést skautský oddíl?

Ve skautském oddíle jsem prožila mnoho pěkných chvil, našla přátele a získané znalosti a dovednosti nejednou využila v praktickém životě. Chtěla bych tuto možnost dopřát nejenom svým dětem. A protože mi skautský oddíl v Mnichovicích chyběl, rozhodla jsem se myšlenku založení oddílu podpořit a na jeho vedení se také podílet.


Mgr. Helena Medřická - Méďa

Proč chci vést skautský oddíl?

Díky skautu jsem prožila krásné dětství a velmi ráda na tyto doby vzpomínám. Zpětně toto období považuji asi za nejlepší ve svém životě. Proto, když můj syn dorostl do vlčecího věku, rozhodla jsem se do skautské organizace vrátit a nabídla jsem své síly čerstvě vzniklému oddílu v Mnichovicích.


Jana Kulíková - Amazonka

Proč chci vést skautský oddíl?

I když jsem nebyla od dětství členem skautského hnutí jako ostatní vůdci, trávila jsem každou volnou chvíli v přírodě a učila se dovednostem a hodnotám těm skautským velmi podobným. Na začátku léta jsem přijala nabídku zúčastnit se s Mnichovickým oddílem letního tábora a už v jeho průběhu jsem si uvědomila, že bych si i já přála se svými i ostatními dětmi zažít mnoho podobných chvil a předávat tyto dovednosti a hodnoty dál, a proto, když mi Listomil nabídl se na vedení oddílu podílet, s radostí jsem přijala.


Mgr. Olga Machková - Oliva

Proč chci vést skautský oddíl?

Myšlenku být skautským vedoucím mi nadhodil počátkem tohoto léta Listomil. Uzrála ve mne rychle, protože jsem dlouho cítila, že chci znovu pracovat s dětmi, zažívat další dobrodružství v přírodě a k tomu všemu předat hodnoty, podle kterých se sama snažím žít už od dob svého „křesťanského“ modrého života. A které to jsou? Chci sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce, potažmo dětem tím, že se jim budu naplno věnovat a povedu je ke křesťanským mravním hodnotám.

 

Běží na systému NetBSD.